PRESSMEDDELANDEN

PRESSBILDER

Lone Larsen
objekt

En introduktion till utställningen "Härifrån till nu" i Höganäs Museum den 11 november - 30 december 2017

Utställningen Härifrån till nu på Höganäs museum är en berättelse om ett avslut och en början på något nytt – presenterad i två delar.

Första delen handlar om ett avslut. I utställningen har jag samlat några av mina verk från 1990-talet fram till nu som belyser våldets mekanismer, bland annat Missiler (kriget i forna Jugoslavien), Tumlarna (det instabila) och Väsen (de som övervakar). Våld har till syfte att ge utövaren makt genom destruktion av sin motståndare och därigenom avvärja sin egen vanmakt. Jag vill åskådliggöra våldets existens som trots dess förödelse är en del av våra liv. Utbrotten av våld och krig måste vi människor arbeta med och undvika – allt annat vore förödande.

Andra delen av utställningen beskriver en början på något nytt. Mitt arbete har under flera års tid präglats av ett långsamt sökande efter förändring och fördjupning. Jag har funnit en förbindelse mellan mitt konstnärskap och min erfarenhet som legitimerad sjuksköterska. I glipan mellan dessa två förnimmer jag något som är betydelsefullt och svårfångat – en undermedveten blandning av empirisk kunskap, idéer och beskrivningar av det givna. Jag har tagit mig an sambandet och det har lett till ett arbete med observationer av anomalier hos organismer. Med utgångspunkt från mina undersökningar har jag skapat en serie muterade objekt och biokemiska markörer som visar på förändrade cellstrukturer, orsakade av rubbningar i ekosystemet.

Om vi tänker tillbaka på händelser i våra liv, består de av fragmentariska skeenden och flöden som vi bearbetar för att få en struktur att förhålla oss till. Två av de företeelserna vi upplever medverkar till att söndra och påverka vår existens. Det är förekomsten av det mänskliga våldet och förgiftningen som förorsakar skador och förstörelse i jordens ekosystem. Mitt arbete och mina gestaltningar är en berättelse om hur jag förhåller mig till och åskådliggör detta.

Lone Larsen
larsen@lone.se
www.lone.se

Lone Larsen är född 1955 i Danmark. Hon bor och verkar i Höganäs. Lone Larsen har mer än trettio års yrkeserfarenhet som bildkonstnär och skulptör och är mest känd för sina skulpturala gestaltningar och konstverk i det offentliga rummet. I arbetet med skulptur är materialet oftast brons, marmor eller diabas. Lone Larsen har deltagit i både separat- och grupputställningar runt om i världen. I Sverige har hennes verk senast visats på Galleri Fagerstedt i Stockholm, Galleri Arnstedt i Östra Karup och Skissernas Museum i Lund.
 


Rebecca Burkhalter
måleri

En introduktion till utställningen i Höganäs Museum den den 11 november - 30 december 2017

Jag har under hela mitt konstnärskap samlat på tredimensionella ting och saker av olika slag, som jag använt mig av i mitt arbete. Det är ofta figurer vars uppgift, trots sin fulhet, är att pryda och behaga i tillvaron. Figuriner, dockor, troll, bokmärken, porträtt, listan kan göras lång.
 
Runt dessa föremål har jag funderat kring ämnen som hur det fula konstrueras och hur seendets värden förändras genom tid och rum och i olika kontexter. Vari makten ligger. Här finns också tankar om minnen, om tid som fryser fast. Om förlust och inkapsling. Humor och sorg.

I målningarna är objekten lyfta ur sitt sammanhang och ofta placerade som solitärer på en isolerad yta. De senaste åren har de börjat mötas i samma bild. Där skapas oväntade möten och berättelser. Eller blir till rebusar utan svar. De går sin egen väg och är en motsättning till de anpassade. De inrättar sig inte i ledet.

Färgen är ofta klibbig i sin kulör, glättig och torftig, samtidigt som den kan kännas insmickrande. Målningarna växer fram med sina motiv mot en ljus och blek och matt yta.

 


© Höganäs Museum och Konsthall 2017