Möten med minnen – visningar för personer med demensdiagnos tillsammans med närstående person eller följeslagare på Höganäs museum och Konsthall.

Visningen går i lugnt tempo och vi fokuserar på några av föremålen i utställningarna. Vi går runt tillsammans, sitter ned i en liten grupp och pratar om vilka tankar och känslor föremålen väcker.

Träffarna sker i samarbete med Höganäs kommuns demenssjuksköterska Annica Karlsson.

MÖTEN MED MINNEN

Alzheimerfonden genomför det landsomfattande projektet Möten med Minnen, riktat till människor som drabbats av någon form av demenssjukdom. Projektet kan genomföras med finansiell hjälp av Svenska PostkodLotteriet. Möten med Minnen är ett samarbete mellan Alzheimerfonden, Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum.