LENA OLSSON
keramiker - skapare av årskortsgåva 202
1

                  Flakong (fr franska Flacon, liten flaska)

Jag har arbetat som keramiker i 40 år. Oftast arbetar jag med stora skulpturala former som också kan användas som bruksföremål.

 


När jag fick förfrågan om att göra miniatyrer till Höganäs Museum blev jag först lite ställd, här är några av de tankar som jag sedan hade:
Jag frågade mig själv hur det skulle vara att göra så många och så små objekt. Min nästa fundering var, hur kan jag göra något som är så litet också brukbart? Hur kan jag variera de små föremålen, och samtidigt hålla ett tema? Vanligtvis är det som jag gör på något vis användbart och föremålen är alltid unika.
Tanken på att göra så många skrämde mig. En drivkraft i mitt skapande är att lösa problem och göra sånt som jag aldrig gjort, så det var bara att sätta igång.

Min association till Höganäs, Keramiker och Miniatyrer är små drejade vaser. Jag utgick från tanken på dessa för att ha en tråd bakåt i tiden och hamnade på flakonger, liten flaska. Det är inte en riktig flakong som jag har gjort eftersom den inte är ihålig utan idén om den. Den smala halsen är den gemensamma nämnaren/temat.

Hålet i halsen går ner i en för övrigt kompakt kropp. Man kan sätta t ex ett torrt gräs, eller en propp i, och därmed förändra uttrycket av formen. Alla miniatyrer är mer eller mindre unika.

Det har varit ett roligt arbete och jag har haft gott om tid under detta coronaår.

Lena Olsson
Landskrona
www.lenaolsson.se

>tillbaka

© Höganäs Museum och Konsthall 2020