Köper du museets årskort så kan du handla konsthantverk med 10% rabatt i vår butik


Louise Hindsgavl, Köpenhamn har skapat Årskortsgåva 2018 >läs mer

Tidigare års miniatyrer

         K E R A M I K E R  M. FL.   S O M   Ä R   R E P R E S E N T E R A D E   I   V Å R   B U T I K :

Anna-Karin Albihn Pernilla Fogelmark

Peter Nilsson

Johan Thunell  
Thomas Alexandersson Katarina Gill Harry-Klay Oxenblå

Kerstin Tillberg 

Tomas Anagrius

Daniel Granström, glas Sigurd Persson Wallåkra Stenkärlsfabrik 

Eva Bengtsson

Katarina Gustafsson   Tina Reuterberg Ivan Weiss 

Kjell Bolinder

Getthen Holm   Eva Rödseth Lisa Wohlfahrt 
Bente Brosbøl Hansen Nisse Holmström   Saltglaserat Karin Östberg
Kiki Brännström, silver  Jonas Högström  Gunnar Stenström  

Mia Bäck

Ann Jansson   Birgitta Svensson  

Annette Danielson-Dahlgren  

Dan Leonette  Inger Södergren  

Jill Ekberg

Brigitte Linde

Claes Thell

 
Ulf Ekberg Yayoi Kiyota Malm Ove Thornblad  
Kristina Eriksson

Brita Mellander-Jungermann

Stefan Thornblad


© Höganäs Museum och Konsthall 2017